Çim Alanı Tesisi

Çim Nedir ve Çim Alanı Tesisi

Çim; estetik ya da fonksiyonel amaçlarla kullanılan, yeşilin her tonunun bulunduğu, insanların üzerinde rahatlıkla yürüyebildiği ve bitki boyunun yaklaşık olarak 10 – 15 cm olabildiği, toprak yüzeyini kaplayan yer örtücü bitkilerdir. Otsu yapıdadır.Çim bitki örtüsü, tarımsal bir yararı olmayan otsu bitkilerdir; ancak oluşturuldukları zaman bulundukları ortamda birçok görevi yerine getirir. Kısacası, yaşadığımız mekânların en önemli özelliğini yeşil alanlar oluşturmaktadır. Yeşil alanların oluşturulmasında da çim bitkilerine büyük görevler düşmektedir. Çim alanlar; insanlara huzur verir, yaşamlarına değer katar, yaşadıkları ortamı zenginleştirir

Çim alanlardan en iyi şekilde yararlanabilmek için; kullanılacak çimin türünün, çevreye uyumunun çok iyi bilinmesi gerekir. Eğer doğru bir seçim yapmamışsak yeşil alanımız kısa sürede bozulacak, tüm emeklerimiz boşa gidecektir. Ayrıca her yıl yeniden ekim ve bakım yapmamız gerekecektir.İşte siz bu modülü bitirdiğinizde; uygun zamanda çim tesisi yapabilecek, bulunduğunuz koşullara uygun çim türünü seçebilecek, çiminizin ekimini doğru şekilde yapıp bakımını üstlenebileceksiniz. Kısaca, bulunduğunuz ortamı yeşil alanlara dönüştürebileceksiniz. Bu hem sizi hem de çevrenizdekileri mutlu edecektir.

Çim alanı oluşturmada kullanılan buğdaygiller, öz çimenleri kapsayan gramineae familyasında yer almaktadır. Günümüzde bu familyaya poacea adı da verilmektedir. Bu familya çoğunlukla festucoidea ve panicoidea olarak iki alt familyada incelenmektedir.

Paylaş:

Tags:Tesis, Çim, Bitki, Alan

Yorum Yaz